Co.brick sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Inteligentna platforma badań aplikacji w chmurze”

Co.brick sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Inteligentna platforma badań aplikacji w chmurze” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014

Projekt polega na realizacji prac badawczo – rozwojowych na potrzeby rozwiązania problemów predykcji i optymalizacji aplikacji chmurowych (cloud native). Jego rezultatem będzie opracowana platforma pozwalająca na predykcję, wykrywanie anomalii oraz automatyzację działań naprawczych aplikacji w cloud. Z rozwiązania będą mogły korzystać małe i średnie firmy, tzw. start-upy technologiczne, które chcą rozwijać i utrzymywać swoje oprogramowanie w chmurach, natomiast nie mogą sobie pozwolić na zaangażowanie w pełnym zakresie zespołu DevOps, czy specjalistów od analizy danych.

Wartość projektu: 7 899 116,54 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 974 409,76 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka ścieżka”.